Czym się różni P45 od P60?

Czym się różni P45 od P60?

P45 i P60 to dwa różne dokumenty związane z podatkami w Wielkiej Brytanii. Oba są ważne dla pracowników i pracodawców, ale mają różne zastosowania i są wydawane w różnych okolicznościach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat różnic między P45 a P60.

1. P45

P45 jest dokumentem wydanym przez pracodawcę po zakończeniu zatrudnienia. Jest to podsumowanie płatności i podatków dokonanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia. P45 zawiera informacje dotyczące zarobków, odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

P45 jest ważny dla pracownika, ponieważ umożliwia mu rozliczenie podatkowe za dany rok podatkowy. Pracownik musi dostarczyć P45 nowemu pracodawcy, jeśli rozpoczyna nową pracę w ciągu tego samego roku podatkowego. P45 zawiera również informacje, które są potrzebne do rozliczenia podatkowego przez pracownika.

2. P60

P60 jest dokumentem wydanym przez pracodawcę na koniec roku podatkowego. Jest to podsumowanie płatności i podatków dokonanych przez pracownika w ciągu całego roku podatkowego. P60 zawiera informacje dotyczące zarobków, odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

P60 jest ważny dla pracownika, ponieważ jest dowodem na to, ile podatków zostało zapłacone w danym roku podatkowym. Pracownik może go użyć do rozliczenia podatkowego lub jako potwierdzenie dochodów przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny lub inne usługi finansowe.

Podsumowanie

P45 i P60 to dwa różne dokumenty związane z podatkami w Wielkiej Brytanii. P45 jest wydawane po zakończeniu zatrudnienia i zawiera informacje dotyczące płatności i podatków dokonanych przez pracownika. P60 jest wydawane na koniec roku podatkowego i podsumowuje płatności i podatki dokonane przez pracownika w ciągu całego roku. Oba dokumenty są ważne dla pracowników i pracodawców, ale mają różne zastosowania.

P45 jest formularzem wydawanym pracownikom, którzy opuszczają pracę w trakcie roku podatkowego, podczas gdy P60 jest formularzem wydawanym pracownikom na koniec roku podatkowego.

Link do strony: https://www.niebonie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here