Integracja ERP z innymi systemami dla przedsiębiorstw (cnc, mes, cad)

Nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują coraz to nowszych rozwiązań, mających na celu usprawnienie pracy i współdziałania pomiędzy poszczególnymi działami. Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, czyli ERP, to oprogramowanie automatyzujące przepływ informacji, pomiędzy różnymi gałęziami, zwiększając wydajność i przychody firmy.

Czym jest ERP i na czym polega integracja?

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Służy firmom każdej wielkości, do usprawnienia i automatyzacji zadań biznesowych. Może obejmować wszystkie obszary zarządzania, takie jak księgowość, dystrybucja czy zasoby ludzkie. Działając jako scentralizowana baza danych ułatwia przepływ informacji między działami. Systemy ERP automatyzują prace, które wymagają ręcznego wykonania- np. ERP dla produkcji posiada możliwość pobierania informacji z zamówienia sprzedaży i automatycznie przekazuje niezbędne dane finansowe do systemu księgowego.

Integracja polega na łączeniu oprogramowania ERP z innymi systemami. Zapewnia to otrzymywanie spójnych informacji i automatyzację przepływów pracy. Ma to wpływ na relacje, między systemem ERP, a modułami innych dostawców, pozwalając firmom na wybór określonych narzędzi i dostosowując program do własnych potrzeb. Wdrożenie strategii ERP usprawnia proces komunikacji między różnymi modułami, zaoszczędzając czas i minimalizując ryzyko pomyłki.

Korzyści z integracji ERP

Scentralizowane dane– zbiór danych w jednym miejscu, znacznie usprawnia współpracę między działami, np. księgowy nie musi co miesiąc czekać na informacje o uzyskanych przychodach z działu sprzedaży w celu zaktualizowania rejestru. Posiada na bieżąco wszystkie dane potrzebne do wykonywania swojej pracy.

Zautomatyzowanie procesów– pomaga zaoszczędzić czas potrzebny na realizację zadania, które wymagało ręcznego wykonania, np. wprowadzanie danych do systemu.

Wizualizacja przepływu pracy– zapewnia lepszą przejrzystość wykonywanej pracy. Dodatkowo integracja z narzędziem, takim jak program do zarządzania projektami, umożliwia pracownikom wgląd w pracę ich kolegów.

Zminimalizowanie błędu ludzkiego– pozwala wyeliminować literówki czy wiadomości e-mail wysyłane do niewłaściwego kontrahenta, które mogą znacznie zaszkodzić firmie.

Więcej czasu na nowe projekty– zaoszczędzając czas potrzebny na wprowadzanie danych, pracownik może wykonywać inne, bardziej produktywne obowiązki.

Integracja systemu ERP z programami produkcyjnymi

Integracja oprogramowania ERP dla produkcji z systemami takimi jak CAD czy MES funkcjonującymi w firmie jest realizowana indywidualnie dla każdego klienta. Wymaga ono zaangażowania zarówno dostawcy oprogramowania ERP, producenta systemu CAD czy MES, oraz współpracy pracowników firmy klienta. Dodatkowo integracji wymagają maszyny produkcyjne, w tym układy sterowania numerycznego CNC. Każda wycinarka laserowa CNC, pomimo zaawansowania technologicznego, wymaga innego oprogramowania. Powoduje to powstawanie wielu baz danych, a przekierowywanie zleceń pomiędzy maszynami, pochłania mnóstwo czasu. Połączenie systemu ERP z CAD, MES oraz wycinarkami laserowymi, pozwala na pełną automatyzację zleceń produkcyjnych. Proces rozpoczyna się od skierowania zlecenia na produkcję. Po stworzeniu planu produkcyjnego w programie ERP zostaje automatycznie wygenerowany plik z danymi. Plik ten dostarcza niezbędne informacje, takie jak nazwa klienta, numery podzespołów, liczba sztuk, rodzaj materiału czy wymagany termin realizacji. System na bieżąco jest aktualizowany, gwarantując powiadomienie o wszelkich zmianach i usuwanie zrealizowanych zleceń. Pełna integracja daje zatem możliwość śledzenia wszystkich zleceń produkcyjnych i ich statusów.

Integracja ERP z innymi programami może zachodzić w następujących obszarach:

  • pobieranie danych o zleceniach,
  • wymianie informacji o zleceniach w toku,
  • informowanie o szacunkowych terminach realizacji,
  • raportowanie o bieżącym stanie produkcji,
  • informowanie o zakończonych zleceniach,
  • obieg danych finansowo-księgowych.

Integracja ERP z płaszczyzną  produkcyjną sprawia, że zarządzanie produkcją jest efektywniejsze. Usprawnia procesy związane z wykonaniem zleceń produkcyjnych oraz umożliwia wykorzystywanie wszelkich danych, bez tworzenia zbędnych kopii zapasowych i marnowania czasu na przekazywanie i aktualizację danych. Im większa integracja, tym lepsza wydajność pracy i dokładniejszy przekaz informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here