MDM jest systemem zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi pracowników, takimi jak telefony, tablety czy laptopy. Umożliwia konfigurację, kontrolę i zabezpieczenie urządzeń firmowych. Wprowadzenie MDM niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno biznesowych, jak i technicznych.

Korzyści biznesowe wynikają przede wszystkim z możliwości zdalnego kontrolowania sposobu, w jaki dany pracownik wykorzystuje powierzone mu urządzenie.  

MDM umożliwia zablokowanie wszelkich niefirmowych aplikacji. Dzięki tej funkcji, pracownik nie jest rozpraszany i wybijany z rytmu pracy przez aplikacje służące rozrywce, może w pełni wykorzystać czas na powierzone mu zadanie. W oczywisty sposób wpływa to na zwiększenie efektywności pracowników.

Oprócz blokowania aplikacji, MDM stosowane być może do zdalnego blokowania połączeń i wysyłania SMS-ów na niepożądane numery. Pozwala to przede wszystkim na kontrolę kosztów. Przy odpowiednim skonfigurowaniu, blokada ta uniemożliwi kontakty prywatne, co spowoduje zarówno obniżenie kosztów, jak i poprawi efektywność pracowników.  

Ważną zaletą systemu MDM jest ochrona danych, znajdujących się na telefonach, tabletach czy laptopach należących do firmy. Dane zabezpieczone są przed utratą, włamaniami oraz wirusami.

Do korzyści technicznych zalicza się możliwość lokalizacji urządzeń (poprzez WiFi, GPS bądź Cell ID), dostęp do historii użytkowania danego urządzenia oraz generowanie raportów i statystyk pracy w danym przedsiębiorstwie. Funkcje te pozwalają na śledzenie, w jaki sposób urządzenia są wykorzystywane przez pracowników. Dzięki temu pracodawca wie, w jaki sposób jego pracownicy gospodarują swoim czasem pracy.

Inną korzyść techniczną stwarza tworzenie profili grup pracowniczych oraz tworzenie konfiguracji aplikacji, dostępnych dla danych pracowników. Znacząco usprawnia to pracę opartą na współdziałaniu w konkretnych grupach roboczych. Możliwe jest również stworzenie sklepu z firmowymi aplikacjami, dedykowanymi dla poszczególnych grup pracowników.

Inną zaletę stanowi możliwość zdalnego zarządzania wszystkimi urządzeniami za pomocą panelu, do którego dostęp może mieć kilku administratorów.

Ostatnią korzyść techniczną stanowią dodatkowe zabezpieczenia, możliwe do uruchomienia w trakcie niepowołanego użycia urządzenia mobilnego. Są to: blokada klawiszy, zdalne formatowanie i kody bezpieczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here