Samozatrudnienie jako nowa forma pracy

Coraz więcej ofert pracy opiera się na samozatrudnieniu. Dla osób przyzwyczajonych do pracy na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno – prawną taki rodzaj współpracy może okazać się nieatrakcyjny. Obawy te mogą wynikać z braku znajomości tematu lub niechęci do ryzyka.

Z samej definicji samozatrudnienia wynika, że jest to działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz odpowiedzialność przez osoby fizyczne. Cała odpowiedzialność przechodzi z pracodawcy na „samozatrudnionego pracownika”. Mimo, że nie zachęca to do takiej formy współpracy warto pamiętać, że taki rodzaj „umowy” niesie ze sobą wiele korzyści dla jednej i drugiej strony.

Samozatrudnieni zarabiają znacznie więcej

Dzięki temu, że koszty pracodawcy są niższe ma możliwość zaproponowania samozatrudnionemu lepszej stawki niż w przypadku umowy o pracę bądź umów cywilno – prawnych. Poza tym, pracując na własny rachunek nie obowiązują nas godziny pracy – sami określamy ile będziemy pracować, ale po naszej stronie stoi mobilizacja do pracy. Dodatkowym atutem jest to, że nie musimy ograniczać się do jednego pracodawcy. Da to możliwość zarobienia większych pieniędzy. W przypadku pracy w oparciu o umowę o pracę nie zawsze jest możliwość pracy w nadgodzinach. Swoboda decyzji dotyczy również wyboru pracodawcy. Jeśli chcemy jednak pracować dla wielu firm ważne żeby nasza praca była efektywna. Koniecznie przeczytajcie poradnik na temat efektywnej pracy w domu.

Dzięki takiej formie zatrudnienia nie musimy ograniczać się również do określonego przez pracowadcę sposobu wykonywania pracy. Mamy możliwość wdrożenia swoich autorskich pomysłów. Dla osób samozatrudnionych istniej również wiele korzyści podatkowych. Jedną z nich jest możliwość odliczenia od podatku kosztów prowadzenia działalności. W zależności od prowadzonej działalności może to być np. koszt dojazdu do pracy, zakup komputera, oprogramowania czy telefonu. Inną korzyścią jest możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

Korzyści podatkowe dla samozatrudnionych

Znacząca korzyścią jest również niższa stawka podatkowa. W zależności od formy prowadzonej działalności oraz osiąganych dochodów można wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant. Na korzyść za samozatrudnieniem przemawia również obniżona składka na ubezpieczenie społeczne. Przez pierwsze pół roku samozatrudniony płaci tylko składkę zdrowotną, a przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia działalności, obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne. Nie bez znaczenia jest również możliwość korzystania z kredytów na preferencyjnych warunkach oraz dotacji. Dzięki inwestycjom staniemy się bardziej konkurencyjni.

Podsumowanie samozatrudnienia

Jest wiele korzyści związanych z samozatrudnieniem. Większość osób, które otworzyły własną działalności gospodarczą nie żałuję tej decyzji. Jedak własna działalność gospodarcza to duża odpowiedzialność. Dlatego taką decyzję należy podjąć świadomie i rozważyć wszelkie plusy i minusy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here